ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΕΛΟΥΣΑ PLEXACO ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
KAI EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. PLEXACO ABEE)

ΛΕΩΦ. ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΑΦΜ 094532981 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 003039501000
ΝΟΜΙΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΠΑΝ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΚΟΥΦΑ 8),

ΤΗΛ. 210 3240155, 3225106
Για να διαβάσετε την  Πρόσκληση μετοχων σε γενικη συνελευση πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Ισολογισμό του 2014 πατήστε εδώ

 

Ενημερώνουμε ότι η γενική συνέλευση των μετόχων της υπό πτώχευση ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία “PLEXACO Α.Β.Ε.Ε.”
της 31 Ιουλίου 2015, ανεβλήθη για τις
17 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
με τα ίδια θέματα.

Ημερομηνία ανάρτησης 1 Αυγούστου 2015

PLEXACO ABEE ΤΡΟΠΟΠΟΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 17.9.15

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ  
(SCRAP ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ   (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)